INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE DANE DOTYCZĄCE NASZEJ SPÓŁKI
ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA NOWY ADRES INTERNETOWY
BIP.ZGKIM.KRAPKOWICE.PL
POWYŻSZA STRONA BĘDZIE AKTUALIZOWANA NA BIEŻĄCO.